Ulrika Blom

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4722

E-post: ulrika.blom@hb.se

Rumsnummer: D722

Signatur: ULBL