Ulrika Blom

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4722

Mobilnummer: 0701-825091

E-post: ulrika.blom@hb.se

Rumsnummer: D725

Signatur: ULBL