Ulrika Hultin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5998 E-post: ulrika.hultin@hb.se Rumsnummer: E809 Signatur: ULHU