Veronica Trépagny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4065

E-post: veronica.trepagny@hb.se

Rumsnummer: C408

Signatur: VET