Anna Kröhnke

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

E-post: anna.krohnke@hb.se

Signatur: AAKR