Christofer Ögren

Verksamhetsstöd
— Bibliotek

Akademin för polisiärt arbete
— Institutionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 4165 E-post: christofer.ogren@hb.se Rumsnummer: J415 Signatur: CHOG