Christofer Ögren

Verksamhetsstöd
— Bibliotek

Akademin för polisiärt arbete
— Institutionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 4165

E-post: christofer.ogren@hb.se

Rumsnummer: J415

Signatur: CHOG