Dag Kihlman

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4847

E-post: dag.kihlman@hb.se

Rumsnummer: L430

Signatur: DAKI