Elisabeth Gebka

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: elisabeth.gebka@hb.se

Rumsnummer: D404

Signatur: ELGE