Linda Askenäs

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4468

E-post: linda.askenas@hb.se

Signatur: LIAS