Michael Johansson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4811

E-post: michael.johansson@hb.se

Rumsnummer: D828

Signatur: MHJO