Per Holmgren

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4237 E-post: per.holmgren@hb.se Rumsnummer: B601 Signatur: PRHO