Per Holmgren

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4237

E-post: per.holmgren@hb.se

Rumsnummer: B601

Signatur: PRHO