Videokonferenslokaler

Vid frågor eller önskemål om att hyra lokal vänligen fyll i formuläret på Uthyrning av lokaler.

Videokonferenslokaler

Videokonferenslokaler kan användas för att bedriva undervisning på distans. Högskolan har cirka 85 lokaler med fast installerad videokonferensutrustning som kan nyttjas för e-möte med Zoom eller motsvarande mjukvara. För att nyttja den installerade utrustningen så behöver du alltid logga in via den fasta datorn, då all utrustning endast är installerad mot denna dator.