Du kan få pengar när du studerar

Du kan få pengar när du studerar på högskola.
Det kallas för studiemedel eller studiestöd.
Studiemedlet består av två delar:
ett bidrag som du får och ett lån som du ska betala tillbaka.

Myndigheten som bestämmer
om du har rätt till studiemedel heter CSN.

Läs mer om studiemedel hos CSN (inte lättläst).