Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd

Alla människor har rätt att studera.
Du har rätt att få stöd så att du kan studera
om du har en funktionsnedsättning.

Det ska vara enkelt för dig att ta dig fram på skolan
om du har en fysisk funktionsnedsättning och använder rullstol.

Du har också rätt att få stöd om du har

  • dyslexi eller svårt att läsa och skriva
  • ADHD
  • psykisk sjukdom.

Du kan till exempel få hjälp med att
anteckna på föreläsningarna eller få stöd av en mentor. 

Om du behöver stöd eller hjälp i dina studier, kontakta någon av samordnarna för riktat pedagogiskt stöd. 

  • Anita Lindahl: 033-435 42 62
  • Josefin Skytt: 033-435 43 10
  • Mikaela Blomgren - Fridén 033 - 435 41 32

Du kan även skicka e-post till riktatstod@hb.se.