Du som har en funktionsvariation har rätt att få stöd

Alla människor har rätt att studera.
Du har rätt att få stöd så att du kan studera
om du har en funktionsvariation.

Det ska vara enkelt för dig att ta dig fram på skolan
om du har en fysisk funktionsvariation och använder rullstol.

Du har också rätt att få stöd om du har

  • dyslexi eller svårt att läsa och skriva
  • ADHD
  • psykisk sjukdom.

Du kan till exempel få hjälp med att
anteckna på föreläsningarna eller få stöd av en mentor. 

Det finns två personer på skolan
som hjälper personer med funktionsvariationer.
Ring någon av dem om du behöver stöd och hjälp: 

  • Anita Lindahl: 033-435 42 62
  • Josefin Skytt: 033-435 43 10

Du kan även skicka e-post till funktionsvariation@hb.se.