Hur söker man till högskolan?

För att söka en utbildning på en högskola eller ett universitet
behöver du behörighet.
Det betyder att du ska ha vissa kunskaper redan.
Ibland behöver du grundläggande behörighet.
Ibland behöver du särskild behörighet.
Du kan läsa vad du behöver för den utbildning som du vill gå
antagning.se (inte lättläst).

Du kan söka till en utbildning med dina betyg från gymnasiet
eller med poäng från ett högskoleprov.
Personer som har höga betyg
eller höga poäng på högskoleprovet
har störst chans att få plats på utbildningen.
Här kan du läsa mer om högskoleprovet.

Personer som har gått på gymnasiet i ett annat land
kan också söka till svenska högskolor.
De personerna måste vara bra på svenska och engelska.

Om dina betyg från gymnasiet inte räcker
för att få en plats på högskolan
kan du göra högskoleprovet.
Ibland går det också att förbättra sina betyg
på komvux eller på en folkhögskola.  

Ibland är det många personer som söker en utbildning.
Då kan inte alla få plats.