Vad är en högskola?

Du kan söka till en högskola
när du har gått ut gymnasiet och fått godkända betyg.
På högskolan kan du läsa en utbildning som tar flera år
eller en kurs som bara tar en termin. 

Staten har ansvar för de flesta högskolorna i Sverige
genom en myndighet som heter Universitetskanslersämbetet.
Du kan läsa mer om myndigheten
på deras webbplats: uk-ambetet.se (inte lättläst).

Hälften av alla vuxna människor i Sverige
studerar någon gång på högskola eller universitet.

Många som har en utbildning
från en högskola eller ett universitet
har lättare att få ett arbete
än personer som söker arbete direkt efter gymnasiet.
Den som har en utbildning
från en högskola eller ett universitet
kan ofta använda den även i andra länder än i Sverige.