Vill du veta mer om våra utbildningar?

Du kan prata med någon av de personer hos oss
som svarar på frågor
om Högskolan i Borås och om våra utbildningar.
De kallas studievägledare.

Du kan boka en tid hos någon av dem
genom att skicka e-post till studievagledning@hb.se.
Du kan också ringa 033-435 40 00
och be att få prata med en studievägledare.

Du kan få hjälp av studievägledaren
med att anmäla dig till någon av våra utbildningar.
Du kan också anmäla dig på sidan antagning.se.