Ny tf. IT-chef

Från och med den 1 oktober går Nicklas Hardman in i rollen som tf. IT-chef under en period om sex månader. Nicklas Hardman är i dag funktionsansvarig på IT-avdelningen.