Samverka med studenter

Högskolan i Borås utbildar studenter som lär sig att se nya möjligheter och utveckla stor egen drivkraft. Som extern aktör kan ni dra nytta av detta och det finns ett stort antal sätt att göra det på. Här nedanför ser du några exempel på hur. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor, konkreta förslag och likande. Till sidan kontakt för samverkan.

Annonsera om jobb, examensarbete eller praktik

Söker du studenter för extrajobb, praktik eller tillsvidareanställning? Här kan du annonsera om uppdrag och jobbtillfällen för studenter.

Ge förslag på examensarbete

Examensarbeten kan belysa intressanta aspekter av er organisation. 

Delta i ett mentorskapsprogram

Vissa utbildningar på högskolan använder sig av mentorsprogram där studenter tilldelas en mentor under utbildningen som kan svara på frågor om det stundande arbetslivet. Som mentor är man inte bara en kontakt i arbetslivet, man bidrar även med en tydlig riktning för studenten. Du och din organisation har alla möjligheter att få en nära kontakt med  framtida kollegor, vare sig det är inom er egen organisation eller inom er sektor. 

Bli fadderföretag

På Högskolan i Borås finns möjligheten att bli fadderföretag. Det innebär att grupper av studenter får arbeta med, av läraren och företaget, givna case i samband med besök hos fadderföretaget.        

Inrätta stipendium

Att skänka pengar för att inrätta ett stipendium med ett tydligt syfte, till exempel att premiera en viss grupp studenter eller möten mellan studenter och arbetsliv är ett lysande sätt att marknadsföra sig gentemot studenter, andra aktörer och högskolan i övrigt. 

Anmäla intresse att upprätta praktikfall i en kurs

Med varje students framtida arbetsliv i fokus ser vi fram emot att få ta emot de fall, eller case, som önskas belysas.