Studier vid Campus Varberg

Utbildningssamordnare

Håkan Persson
högskolesamordnare
0340-69 74 11
hakan.persson@campus.varberg.se

Teknisk support

0340–69 74 10
support@campus.varberg.se

Campusbibliotek

Telefon: 0340-69 74 46

Elisabeth Jakobsson
elisabeth.jakobsson@varberg.se

Ulrika Tennberg
ulrika.tennberg@varberg.se

Reception och lokalbokning

Gunilla Fors och Johanna Larsson
e-post: reception@campus.varberg.se,
Tfn: 0340-69 74 00
Lokalbokning: lokalbokning@campus.varberg.se