Termins- och periodindelning

Här hittar du information om terminsindelningar som gäller generellt för alla utbildningar samt läsperioder för de utbildningar som har det upplägget. 

Terminsindelning för alla studenter

Läsperioder: Textil och mode samt Ekonomi

Läsperioder: Ingenjörsvetenskap, resursåtervinning och samhällsbyggnad

Läsperioder: Institutionen för informationsteknologi

Läsperioder: Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap