Ny student vid Polisprogrammet

Viktig information om CSN

Ange att du studerar vid Polisutbildningen vid Högskolan i Borås när du ansöker om studiemedel! Det är jätteviktigt för att terminstider och utbetalningar ska bli rätt!

För dig som börjar under vårterminen rekommenderar vi att du söker studiemedel för 1 termin, vårterminen i din första ansökan och för kommande hösttermin/vårtermin 2 terminer i din nästa ansökan.

För dig som börjar under höstterminen rekommenderar vi att du söker studiemedel för 1 helt läsår, det vill säga för både höstterminen och vårterminen. Om du beviljas studiemedel för hela läsåret prövas dina studieresultat för både höstterminen och vårterminen nästa gång du söker studiemedel.

När registrerar jag mig på utbildningen som startar hösten 2024?

Information om registrering kommer i välkomstbrevet.

När skickar ni ut information inför utbildningsstarten hösten 2024?

Välkomstmejl skickas ut i juni inför utbildningsstart hösten 2024.

Hur tackar jag ja till min studieplats?

Det står i ditt antagningsbesked hur du ska göra. Det är till Plikt- och prövningsverket du ska svara att du tackar ja – eller nej – till din studieplats.

Vilka datum startar respektive avslutas utbildningen under termin 1?

Terminen startar den 2 september 2024 och avslutas den 19 januari 2025.

Hur ser schemat ut för termin 1 och 2?

Schemat ges i samband med uppstarten. Generellt kan vi säga att utbildningen går på helfart vilket innebär att du behöver planera för att studierna tar 40h/v i anspråk. Du är i princip schemalagd varje dag, helt eller delvis, med utbildningsmoment - oavsett om du är campus- eller distansstudent. Undervisningen sker i huvudsak på dagtid men kvällsföreläsningar kan förekomma och tentor kan förläggas på kvällstid och på lördagar.

OBS! Högskolor och universitet tillämpar inte lov och studier sker under hela terminen.

Jag vill ha kursplaner och litteraturlistor för termin 1, när kan jag få dem?

Kursplaner och litteraturlistor kommer att finnas tillgängliga på Kurs- och programtorget.

Vilka terminstider gäller för polisutbildningen?

Terminerna 1–4 följer högskolans ordinarie terminstider. Ta del av högskolans terminstider.

Jag är antagen som distansstudent men kan inte vara med första veckan, när det är närstudievecka. Kan jag utebli från närstudieveckan?

Nej det går tyvärr inte. Närstudieveckorna innehåller moment som du inte kan göra hemifrån utan måste ske på plats i Borås. Eftersom det bara är fem närstudieveckor per termin tappar du för mycket vad gäller färdighetsämnena för att kunna fullgöra utbildningen om du uteblir vid en av dessa veckor.

Hur mycket behöver jag befinna mig i Borås som distansstudent och vilka veckor?

Under hela utbildningen gäller att distansstudenterna behöver finnas på plats i Borås under de så kallade närstudieveckorna. Dessa omfattar fem veckor per termin, utlagt över hela terminen. I snitt innebär detta att det är en vecka i månaden som är förlagd till Borås. Under dessa veckor får ni räkna med att ni är schemalagda måndag till fredag från kl 8 till 17 men det förekommer även kvällsundervisning. Närstudieveckorna för termin 1 med start höstterminen 2024 är vecka 36, 40, 43, 48 och 3. Tentor kan förläggas till kvällar och lördagar i anslutning till era närstudieveckor.

Jag har blivit antagen till polisutbildningen på annat lärosäte men vill byta till Borås, hur gör jag?

Du måste kontakta Plikt- och prövningsverket om du önskar byta lärosäte (fram till terminsstart).

Hur hittar jag bostad?

Vi har samlat information på en webbsida om studentbostäder, där du bland annat hittar vår bostadsportal. Här finns också andra sökvägar till en studentbostad. Läs mer om studentbostäder.

Jag är intresserad av att hitta boende på vandrarhem eller dylikt under närstudieveckorna. Var hittar jag information om det?

Kontakta Borås Besöksservice (fd Borås Turistbyrå) så kan de ge tips och råd.

Är utbildningen spridd över ett geografiskt område?

De flesta av de teoretiska momenten, samt delar av de praktiska, är förlagda till campus eller i direkt anslutning till campus. Övningsområdet Sagagatan ligger dock ca 10 minuters promenad från campus och en av våra skjuthallar ligger ca 5 km från campus och nås med reguljär busstrafik.

Finns det gym nära eller på campus för polisstudenterna?

Det finns flera gym både på och i närheten av campus som alla studenter, inklusive polisstudenterna, har möjlighet att träna på. Högskolan står dock inte för kostnader för träning utan det får du själv bekosta.

Är utbildningen studiemedelsberättigad?

Ja det är den. Du ansöker om studiemedel hos CSN. 

När du ansöker om studiemedel rekommenderar vi att du på höstterminen söker för 1 helt läsår (2 terminer) i taget! Då beviljas du studiemedel för hela året oavsett om du uppnår samtliga 30 högskolepoäng under första terminen eller inte. För dig som börjar under vårterminen gäller att du söker studiemedel för 1 termin. När du ansöker om studiemedel hos CSN bör du tänka på att polisutbildningen är en uppdragsutbildning, vilket innebär att kravet är att samtliga 20 veckor/termin ska vara avklarade och godkända för att få beviljat studiemedel från CSN.

Ange att du studerar vid Polisutbildningen vid Högskolan i Borås när du ansöker om studiemedel! Det är jätteviktigt för att terminstider och utbetalningar ska bli rätt!

Vilka kommer att undervisa på Polisprogrammet?

Polislärare med gedigen yrkeserfarenhet kommer att hålla i undervisningen tillsammans med akademiska lärare med spetskompetens inom sina respektive områden från Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Det finns även avsiktsförklaringar tecknade med Högskolan i Skövde och forskningsinstitutet RISE som kan komma att innebära ytterligare lärarkompetens.

Var kan jag parkera?

Högskolan i Borås tillhandahåller ingen parkering men eftersom högskolan ligger mitt i centrum av Borås finns många möjliga parkeringar att välja på. Bakom högskolan ligger ett parkeringshus. Parkeringstillstånd finns att köpa via Borås Kommuns parkerings AB. Här hittar du en parkeringskarta över Borås Stad.

Jag går redan på polisutbildningen på annat lärosäte men vill byta till Borås, hur gör jag?

Polisprogrammet i Borås tillåter inte byte av studieort från annat lärosäte till Högskolan i Borås. Anledningen till detta är att kurserna skiljer sig åt mellan olika lärosäten och för att ett byte ska vara möjligt krävs det att kurser tillgodoräknas. Då det inte finns författningsreglerat stöd att tillgodoräkna tidigare lärande inom polisprogrammet varken i förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor eller i förordning (2014:1105) om utbildning till polisman, finns inte möjligheten att tillgodoräkna tidigare studier.

Polisförbundets Studerandeförbundsregion Borås

PSB (Polisförbundets Studerandeförbundsregion Borås) är studerandeförening som finns till för polisstudenter i Borås. Vi jobbar med att ständigt förbättra utbildningen och skapa roliga och intressanta evenemang för polisstudenter som t.ex. gästföreläsningar.

Behöver du hjälp, vill ställa frågor eller har förslag på förbättringar tveka inte att mejla: polisstudenterna.Boras@polisforbundet.se

Vi är en del av Polisförbundet (PF) och för att bli medlem i PF och PSB gå in här https://www.polisforbundet.se/medlem/bli-medlem/