Examensarbete inom ingenjörs- och teknikvetenskap

Examensarbetet är ingenjörsutbildningens avslutande del. Under examensarbetet ska du tillämpa dina kunskaper och färdigheter i ett större projektarbete. Examensarbetet är också ett mycket viktigt tillfälle för att skaffa kontakter för framtida ingenjörsarbete.

Examensarbete utomlands

Om du avser att genomföra ditt examenarbete inom ramen för utbytesstudier på ett av högskolans partneruniversitet ska intresseanmälan lämnas in till internationell koordinator i god tid.

Kontakta koordinator på International Office

Om du ska genomföra examensarbetet utomlands måste en överenskommelse mellan den institution där din utbildning ges och mottagande part (företag eller organisation) skrivas. 

Om du ska genomföra examensarbetet utanför EU är det viktigt att
- du har fått klartecken av examinator
- att en överenskommelse mellan mottagande part ( företaget eller organisationen där du ska genomföra ditt projekt) och den institution där din utbildning ges skrivs före utresa
- att du registreras på kursen examensarbete i sedvanlig ordning (före utresa)
Om någon av dessa delar missas kan du komma att sakna försäkring och måste själv stå för försäkring och eventuella kostnader som kan uppstå i samband med olycka eller sjukdom vid utlandsvistelsen. 

Kontakta internationell koordinator för mer information om examensarbete utomlands.