Glödlampa bredvid planta i jord

Lämna förbättringsförslag/rapportera avvikelser – hållbarhet och miljö

Förbättringsförslag

Ett förbättringsförslag är något där högskolan kan bli bättre inom hållbarhets- och miljöområdet. Exempel på förbättringsåtgärder är:

  • hur vi kan minska energiförbrukningen
  • hur vi kan förbättra webbsidorna om hållbarhet vårt hållbarhetsarbete
  • förslag på helt nya områden inom miljö- och hållbarhet att arbeta med.

Avvikelser

När något inte uppfyller ställda krav eller när något ställer till skada på miljön är det en avvikelse enligt miljöledningsspråk. Arbetet med avvikelser ett sätt att löpande kunna förbättra och utveckla hållbarhets- och miljöarbetet vid högskolan.

Avvikelser kan handla om vad som helst inom hållbarhetsområdet. Exempel på avvikelser är:

  • att en riktlinje inte är känd av anställda
  • att en rutin inte är uppdaterad
  • att lagar, krav och rutiner inte följs (t.ex. gällande kemikalier i avlopp eller papperskorg, felsorterat avfall etc.)
  • att en incident sker i en laborationssal (t.ex. utsläpp av gas, kemikaliespill till brunn. Tänk på att en händelse kan vara en avvikelse även om inte något allvarligt har inträffat.

Lämna förbättringsförslag / rapportera avvikelse

Fyll i uppgifter nedan. Obs! Namn och e-post är frivilliga uppgifter, vill du få svar rekommenderar vi dock att du fyller i din e-postadress.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Ärendet gäller *