Lokaler och studentytor

Under vissa tider på dygnet behöver du din passertagg för att komma in i lokalerna.
Här kan du läsa mer om hur och när du behöver använda din passertagg.