Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund

Kursinformation

Termin: Hösten 2019
Kurskod: CHUV00
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Eftermiddag
Studieort: Skövde
Studieperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)