Litteraturförmedling på bibliotek, distans

Kursinformation

Termin: Hösten 2020
Kurskod: C3DLF1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2020-11-02 - 2021-01-17

Observera

Kursen innehåller en obligatorisk och en icke obligatorisk sammankomst i Borås.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Julia Pennlert
Kursansvarig Linnéa Lindsköld

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)