Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer

Kursinformation

Termin: Hösten 2020
Kurskod: C3FSR1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Observera

Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier. Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller två icke obligatoriska träffar. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)