Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Varmt välkomna till Högskolan i Borås och vår nätbaserade grundkurs i Svenska som andraspråk. Kursen riktar sig främst till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning. Kursens syfte är att ge en ämnesteoretisk och praktisk pedagogisk beredskap för arbete med elever med svenska som andraspråk. Kursen är indelad i sex delkurser och tanken med upplägget är att du under kursens gång ska få mer kunskap om följande frågor: Vad är Sva? Vilka är eleverna? Vad behöver de lära sig i svenska språket? Hur går språkinlärning till? Hur bedömer man språkliga färdigheter? Hur undervisar man i svenska som andraspråk?

Läs hela välkomstbrevet här

 

Kursinformation

Termin: Hösten 2020
Kurskod: 11SA10
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2020-08-31 - 2021-06-06

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Gisela Bohlin
Kursansvarig Lena Thornéus

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)