Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1

Varmt välkommen till kursen Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1

Kursen syftar till att belysa och analysera förutsättningar för förstelärare – eller motsvarande yrkesutövare – att genomföra sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter på vetenskaplig grund. Inom ramen för förstelärarens ansvarsområde diskuteras och prövas olika ansatser, modeller, metoder och redskap för att skapa förutsättningar för ett förankrat och hållbart kollegialt lärande. Inom ramen för kursen genomför du en undersökning som syftar till att identifiera förutsättningar för och behov av utvecklingsarbete i den lokala praktiken. Denna undersökning rapporteras skriftligt och redovisas muntligt vid ett seminarium vid terminens slut där olika undersökningar presenteras, diskuteras och granskas kritiskt.

Mer information om kursen, kursplan och kursguide hittar du inom kort på kursens lärplattform i Canvas – vilken du får tillgång till efter att du registrerat dig. Här hittar du information om hur du går till väga för registrering;

https://www.hb.se/utbildning/anmalan-antagning-och-registrering/registrera-dig-/ Kontakta kursadministratör Besart Bajrami om du behöver hjälp med registreringen, besart.bajrami@hb.se.

Utbildningen kommer att genomföras helt på distans med hjälp av flexibla undervisningsformer via webbplattformen Zoom. Föreläsningar, inspelade föreläsningar och Zoom-seminarier utgör återkommande inslag. För att kunna medverka på Zoom är det viktigt att du har fungerande högtalare och mikrofon. Zoom kan användas på dator, surfplatta och smarta mobiltelefoner. Information om hur du använder Zoom hittar du via följande länk: Zoom

Kursintroduktion sker torsdag 9 september kl. 16.30-19.30. Mer detaljerad information om förberedelser inför kursintroduktionen samt zoomlänk till kursrummet kommer att publiceras i Canvas.  

Tider och datum för övriga kurstillfällen kommer du att hitta i KronoX. I skrivande stund är schema ej fastställt.

Vi ser fram emot en spännande kurs!

Hälsningar
Christer Wede och Johanna Rahm
Kursansvariga

Kursinformation

Termin: Hösten 2021
Kurskod: CFUV10
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig CWE

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)