Byggnadsmekanik

Kursinformation

Termin: Hösten 2022
Kurskod: A300TG
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2022-08-29 - 2022-11-06

Observera

Kursen behandlar byggnadsmekanikens grunder. Kursen inleds med friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning. Därefter följer en grundlig genomgång av Bernoullis balkteori med snittkraftsbestämning vid balkböjning. Normal- och skjuvspänningsberäkningar vid elastisk böjning av balk. Deformation vid balkböjning. Statiskt obestämda balkar. Kursen innehåller även en introduktion till några ytterligare områden inom byggnadsmekaniken: Principiellt funktionssätt hos olika bärande byggnadselement.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Staffan Svensson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)