Mode och existentiell hållbarhet

Detta är en kurs på masternivå där vi närmar oss hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv. Hållbarhet diskuteras vanligtvis utifrån tre aspekter: social, ekonomisk och ekologisk. Men egentligen är dessa delar av en mer grundläggande och rentav existentiell fråga, om hur balans kan skapas både på samhällelig och på individuell nivå. Det samtida modesystemet drivs framåt av både industrins överproduktion och individens överkonsumtion.

Kursen är helt teoretisk utan praktisk tillämpning, men inkluderar föreläsare från modebranschen. Kursen ges helt på distans och bygger på självstudier. Den avslutas med en individuellt skriven hemtentamen.

Kursinformation

Termin: Hösten 2023
Kurskod: AE2EH1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2023-08-28 - 2023-11-05

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Philip Warkander

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)