Mode och existentiell hållbarhet

Detta är en kurs på masternivå där vi närmar oss hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv. Hållbarhet diskuteras vanligtvis utifrån tre aspekter: social, ekonomisk och ekologisk. Men egentligen är dessa delar av en mer grundläggande och rentav existentiell fråga, om hur balans kan skapas både på samhällelig och på individuell nivå. Det samtida modesystemet drivs framåt av både industrins överproduktion och individens överkonsumtion.

Kursen är helt teoretisk utan praktisk tillämpning, men inkluderar föreläsare från modebranschen. Kursen ges helt på distans och bygger på självstudier. Den avslutas med en individuellt skriven hemtentamen.

Kursinformation

Termin: Hösten2023 Kurskod: AE2EH1 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Blandade tider Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2023-08-28 — 2023-11-05

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Philip Warkander

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)