Interaktionsdesign: Användbarhet och interaktion i digitala miljöer

Kursinformation

Termin: Våren 2018
Kurskod: 32FIA1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås
Studieperiod: 2018-03-22 - 2018-06-03

Observera

Kursen ges på distans/halvfart och innehåller inga fysiska träffar. Kommunikationen mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg, vilket förutsätter tillgång till bredbandansluten dator samt kringutrustning. Undervisningen bedrivs i form av inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar, praktiska genomgångar och handledning. Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig JAMA

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)