E-boken: distribution och läsning

Välkommen till kursen E-boken: distribution och läsning

Vi kursansvariga är väldigt glada att kunna välkomna dig till vår intressanta och innehållsrika kurs!

Kursens innehåll

Som du ser av namnet har vi valt att fokusera på två områden när det gäller digitala böcker nämligen distribution och läsning. Kursens fokus är e-böcker men det blir även ett visst innehåll om ljudböcker. Vi båda kursansvariga har vårt forskningsområde inom just digitala böcker och digital läsning. Birgitta Wallin har skrivit en avhandling och forskningsartiklar om e-böcker och den svenska bokmarknaden och Elisa Tattersall Wallin doktorerar om ljudböcker och läsning och har nyligen publicerat en artikel i tidskriften New Media & Society som heter Time to read: Exploring the timespaces of subscription-based audiobook. Du kommer att få höra mer om vår respektive forskning under kursens gång. I våras skrev vi ett kapitel om bokläsning och den svenska bokmarknaden i årets SOM-antologi. Den finns inte med i kurslitteraturen men den är naturligtvis intressant för dig att ta del av.

Till artikeln Time to read: Exploring the timespaces of subscription-based audiobooks

Till bokkapitlet Bokläsning och den svenska bokmarknaden i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) (extern länk)

Praktiskt om studierna

Kursen ges på kvartsfart (25 %) under hela vårterminen, med start 20 januari och slut 7 juni, 2020. Kursen ges helt och hållet på distans, vilket innebär att samtliga kontakter mellan mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen Ping Pong. Några veckor före kursstart kommer du åt kursmodulen i Ping Pong med föreläsningar och kursinformation. Du kan där även komma i kontakt med kursansvariga och dina medstudenter.

Eftersom kursen ges på distans och på avancerad nivå ställs krav på att du som student tar ett stort eget ansvar för dina studier och arbetar självständigt. Samtidigt strävar vi efter att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans. Om du vill börja förbereda dig inför kursarbetet redan under julen så föreslår vi att du redan nu börjar läsa kurslitteraturen som du hittar i kursplanen.

Birgitta Wallin och Elisa Tattersall Wallin,
Kursansvariga

Kursinformation

Termin: Våren 2020
Kurskod: 32FEB1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2020-01-20 - 2020-06-07

Observera

Kursen ges på distans och behandlar läsning och distribution av e-böcker på den svenska bokmarknaden. Ekonomiska och juridiska aspekter berörs samt utlåning av e-bo¨cker på bibliotek. Läsning av digitala böcker samt olika läsverktygs möjligheter och begränsningar tas upp. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska men enstaka föreläsningar kan komma att ske på engelska. Undervisningen sker online med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg, vilket förutsätter tillgång till internetansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Elisa Tattersall Wallin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)