Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans

Välkommen till kursen Litteraturförmedling på skolbibliotek

Tillsammans kommer vi i vår titta närmare på skolbibliotekets litterära barn- och ungdomsfält och fältets olika aktörer. Vi kommer diskutera litteraturförmedlingens betydelse för elevers läsning och vilka metoder som kan användas vid litteraturförmedling. Dessutom behandlas centrala teoretiska begrepp inom barn- och ungdomslitteraturforskningen, litteraturens genrer och indelningsgrunder. Kursens deltagare bidrar med erfarenheter och planerar, genomför och utvärderar även ett undervisningsprojekt i litteraturförmedling.

Efter att du har registrerat dig får du tillgång till lärplattformen PingPong, där du hittar mer information om kursen.

Välkommen!

Kursinformation

Termin: Våren 2020
Kurskod: C3FLL1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2020-01-20 - 2020-06-07

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Maria Ringbo
Kursansvarig Emma Berge Kleber

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)