Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans

Välkommen till kursen Litteraturförmedling på skolbibliotek

Tillsammans kommer vi i vår titta närmare på skolbibliotekets litterära barn- och ungdomsfält och fältets olika aktörer. Vi kommer diskutera litteraturförmedlingens betydelse för elevers läsning och vilka metoder som kan användas vid litteraturförmedling. Dessutom behandlas centrala teoretiska begrepp inom barn- och ungdomslitteraturforskningen, litteraturens genrer och indelningsgrunder. Kursens deltagare bidrar med erfarenheter och planerar, genomför och utvärderar även ett undervisningsprojekt i litteraturförmedling.

Efter att du har registrerat dig får du tillgång till lärplattformen PingPong, där du hittar mer information om kursen.

Välkommen!

Kursinformation

Termin: Våren 2020
Kurskod: C3FLL1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2020-01-20 - 2020-06-07

Observera

Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller en träff på campus i Borås. Vi rekommenderar att ni deltar i träffen men den är inte obligatorisk. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Maria Ringbo
Kursansvarig: Emma Berge Kleber

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)