Digitala metoder: Textanalys och visualisering

Kursinformation

Termin: Våren 2021
Kurskod: C3IDM1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås
Studieperiod: 2021-01-18 - 2021-03-24

Observera

Kursen innehåller en obligatorisk sammankomst som är tänkt att äga rum i Borås. Om det fortfarande finns restriktioner p.g.a coronapandemin kan det komma att ändras så att den istället genomförs på distans.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Gustaf Nelhans
Kursansvarig Julia Pennlert

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)