Svenska som andraspråk, 46-60 hp

Varmt välkommen till den nätbaserade kursen Svenska som andraspråk 46-60hp!
Kursen riktar sig främst till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning. Kursen är även givande för dig som är allmänt språkvetenskapligt intresserad. Kursens syfte är att ge en ämnesteoretisk och praktisk pedagogisk beredskap för arbete med elever med svenska som andraspråk. I kursen får du fördjupa dina kunskaper om svenska som andraspråk i följande tre delkurser:

Delkurs 1: Andraspråksinlärning, 2,5 hp
Lärare: Jenny Uddling

Delkurs 2: Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
Lärare: Josefin Lindell-Sjögren & Gisela Bohlin

Delkurs 3: Språkutvecklande arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning, 5 hp
Lärare: Maria Helming-Gustavsson & Gisela Bohlin

Detta är en nätbaserad kurs helt på distans, utan fysiska träffar på Högskolan i Borås. 

På vår lärplattform Canvas finns all information om kursen och här lägger lärarna ut föreläsningar och läshänvisningar. Föreläsningarna är ofta filmade och kan ses under en längre tidsperiod. Vi använder högskolans Zoom-konto för att träffas online. Dessa är förlagda till kvällar med hänsyn till de som kombinerar studier med arbete. Du behöver ha en dator och bra internetuppkoppling för att kunna deltaga. Vid muntliga redovisningar och seminarier behövs utrustning som har webbkamera och mikrofon. Hitta även en avskild plats att sitta på så att andra i din närhet inte stör.

Vårterminen startar vecka 3. Måndagen den 18 januari 20:00-21:00 kommer kursansvarig att hålla en kortare kursintroduktion online via ZOOM. Här får du även möjlighet att träffa andra kursdeltagare samt ställa frågor om kursen. För att delta behöver du ha tillgång till en dator med webbkamera och mikrofon. Länken till Zoom läggs ut på Canvas. Vänligen mejla kursansvarig (gisela.bohlin@hb.se) om du inte kan närvara. 

Checklista före kursstart

 • Följ högskolans STEG FÖR STEG GUIDE för nya distansstudenter!

 • För att logga in på Canvas måste du först ha
  1) registrerat dig
  2) skapat ett studentkonto

 • Canvas kommer du åt via högskolans webbsida. Vi rekommenderar att du loggar in via en dator. Om du behöver hjälp med Canvas kan du titta på instruktionsfilmer eller mejla högskolans support: pingpong@hb.se

 • Kurslitteratur
  I kursplanen finns en litteraturlista med en del av litteraturen angiven. Under varje moment på Pingpong finns en mer detaljerad litteraturlista som ansvarig lärare ska lägga ut minst tre veckor före momentet startar. Som distans-student har du tillgång till högskolans bibliotek där du kan söka artiklar, låna böcker och läsa om akademiskt skrivande och hur man refererar enligt Harvardsystemet. Tänk på att beställa litteraturen i god tid så att du kan börja läsa när momentet startar.

  Kurslitteratur delkurs 1
  - Flyman Mattson, Anna & Håkansson, Gisela (2010). Bedömning av svenska som andraspråk: en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
  - Flyman Mattson Anna (2017). Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
  - Abrahamsson, Niclas (2009). Andraspråksinlärning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

 Artiklar tillkommer.

Kursinformation

Termin: Våren 2021
Kurskod: 11SA03
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2021-01-18 - 2021-06-06

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)