Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Varmt välkommen till Högskolan i Borås och vår nätbaserade grundkurs i Svenska som andraspråk. Kursen riktar sig främst till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning. Kursens syfte är att ge en ämnesteoretisk och praktisk pedagogisk beredskap för arbete med elever med svenska som andraspråk. Kursen är indelad i sex delkurser och tanken med upplägget är att du under kursens gång ska få mer kunskap om följande frågor: Vad är Sva? Vilka är eleverna? Vad behöver de lära sig i svenska språket? Hur går språkinlärning till? Hur bedömer man språkliga färdigheter? Hur undervisar man i svenska som andraspråk?

Delkurs 1: Introduktion till ämnet svenska som andraspråk (3hp)

Delkurs 2: Flerspråkighet på individnivå och i ett samhällsperspektiv (5hp)

Delkurs 3: Det svenska språksystemet ur ett andraspråks-perspektiv (6hp)

Delkurs 4: Andraspråksinlärning och språkutveckling (5hp) 

Delkurs 5: Bedömning av språklig kompetens (5hp)

Delkurs 6: Flerspråkighet i ett undervisningsperspektiv (6hp)

Detta är en nätbaserad kurs helt på distans, utan fysiska träffar på Högskolan i Borås. 
På vår lärplattform Pingpong finns all information om kursen och här lägger lärarna ut föreläsningar och läshänvisningar. Föreläsningarna är ofta filmade och kan ses under en längre tidsperiod. Vi använder högskolans Zoom-konto för att träffas online. Du behöver ha en dator och bra internetuppkoppling för att kunna deltaga. Vid muntliga redovisningar och seminarier behövs utrustning som har webbkamera och mikrofon. Hitta även en avskild plats att sitta på så att andra i din närhet inte stör.

Måndagen den 18 januari, kl: 18:30-19:30 kommer kursansvarig att hålla en kortare kursintroduktion online via Zoom. Här får du även möjlighet att träffa andra kursdeltagare samt ställa frågor om kursen. För att delta behöver du ha tillgång till en dator med webbkamera samt ett headset. Presentationen kommer att spelas in om du inte har möjlighet att närvara. En länk till Zoom-mötet  kommer att läggas ut på kursens Pingpongsida.

Checklista före kursstart

 • Följ högskolans STEG FÖR STEG GUIDE för nya distansstudenter!

 • För att logga in på Pingpong måste du först ha
  1) registrerat dig
  2) skapat ett studentkonto

 • Pingpong kommer du åt via högskolans webbsida. Vi rekommenderar att du loggar in via en dator då Pingpong-appen för mobil kan vara svårnavigerad. Om du behöver hjälp med Pingpong kan du titta på instruktionsfilmer eller mejla högskolans Pingpong-support: pingpong@hb.se

 • Kurslitteratur
  I kursplanen finns en litteraturlista med en del av litteraturen angiven. Under varje moment på Pingpong finns en mer detaljerad litteraturlista som ansvarig lärare ska lägga ut minst tre veckor före momentet startar. Som distansstudent har du tillgång till högskolans bibliotek där du kan söka artiklar, låna böcker och läsa om akademiskt skrivande och hur man refererar enligt Harvardsystemet. Tänk på att beställa litteraturen i god tid så att du kan börja läsa när momentet startar. 

  Vi rekommenderar att du köper: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (2013) Svenska somandraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. Boken innehåller många intressanta artiklar som berör flera ämnesområden i kursen. 

 • Börja gärna läsa Skolverkets kunskapsöversikt om flerspråkighet: Svensson, G., Svensson, J., Strazer, B. & Wedin, Å. (2018). Greppa flerspråkigheten: en resurs i lärande och undervisning. Stockholm: Skolverket. Den finns att ladda ner på Skolverkets hemsida: (https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2018/greppa-flersprakigheten

Vänliga hälsningar
Gisela Bohlin

Kursinformation

Termin: Våren 2021
Kurskod: 11SA10
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2021-01-18 - 2022-01-16

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Gisela Bohlin
Kursansvarig Lena Thornéus

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)