Introduktion till livscykelanalys - distanskurs

Kursinformation

Termin: Våren 2022
Kurskod: A167TG
Typ av kurs: Sommarkurs
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2022-06-06 - 2022-08-21

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Pedro Brancoli

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)