Färglära

Välkomstbrev till antagna studenter

Om kursen och hur den genomförs

I kursen arbetar du med färglära på olika sätt. Första delen av kursen handlar om färgers uttryck och egenskaper från färgcirkel till färgsystem. Undervisning och läsning av kurslitteratur varvas med praktiska färguppgifter. Du målar färguppgifter med gouachefärg för att träna förmågan att se, analysera och använda färger. Du lär dig att urskilja färgers egenskaper genom att göra utvalda övningar utifrån NCS färgsystem. I andra delen av kursen skriver du en rapport inom färgområdet, om något som intresserar dig.

Kurslitteratur:

Välj i första hand följande tryckta bok:
Att välja färg, kunskapsguide för praktiker inom färgsättning och design, Bergström (2022) Förlag: Studentlitteratur.

Alternativ:
Om Färg, KG Nilson (2018), Almlöfs förlag. E-bok, som anges som kurslitteratur. Boken trycks inte längre.

Kursmaterial:

NCS övningsmaterial, Målarmaterial och Gouachefärg (se fullständig information i PDF längst ner på sidan).

Arbetstakt och planering

Kursen börjar 16 januari och avslutas den 4 juni 2023. Den går på deltid, kvartsfart under ca 20 veckor. Arbetet i kursen 7,5hp, motsvarar ca fem veckors heltidsarbete eller ca 200 arbetstimmar. Kursen ges helt på distans och bygger på självstudier. Du kan alltså till viss del påverka studietakten utifrån kursens innehåll och de övningar/uppgifter som ska redovisas Inget separat schema presenteras i förväg.

Viktigt!

Köp kurslitteratur och kursmaterial i god tid enligt materiallistan!
Från 3e, kan du gå in på kursens sida och läsa om kursens upplägg, planering mm.

Kurssidan ligger i vår lärplattform Canvas.

Varmt välkommen till kursen!
Pia Mouwitz
Kursansvarig lärare.

Läs hela brevet med materiallista här:
Välkomstbrev med materiallista. Färglära AT1FÄ1 HB websida antagna VT23, 2022-11-21.pdf

Kursinformation

Termin: Våren 2023
Kurskod: AT1FÄ1
Typ av kurs: Fristående
Studietakt: Deltid 25%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2023-01-16 - 2023-06-04

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Pia Mouwitz

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)