Klimatsmart mat

Kursinformation

Termin: Våren 2023
Kurskod: A310TG
Typ av kurs: Sommarkurs
Studietakt: Deltid 33%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende
Studieperiod: 2023-06-05 - 2023-08-27

Observera

Människans levnadsvanor och konsumtion påverkar jordens klimat och framtid. I denna utveckling spelar livsmedelsvalen och matkonsumtionen en avgörande roll. En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten. Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens klimatpåverkan blir. Runt om i världen pågår initiativ för att möjliggöra aktiva klimatmedvetna val. Kursen inspirerar och ger dig ökad medvetenhet om matens miljö- och klimatpåverkan från ett globalt perspektiv till enskild måltid. Efter avslutat kurs ska du få kunskaper om hur vi hanterar livsmedel och arbetar SMART inom hela processen från jord till bord. Dessutom ska du få kunskap om biotekniska processer för behandling av samt förädling av matavfall. Vidare, efter avslutad kurs, ska du kunna göra självständiga och välgrundade val vid planering och inköp av mat för att minska din egen klimatpåverkan. Kursen ges på svenska, men föreläsningar och kursmaterial på engelska kan också förekomma. Kursen bygger på självstudier och allt material finns tillgängligt via vår lärplattform, Canvas, under hela kursens gång.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kursansvarig Swarnima Agnihotri

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)