Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning)

Den baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument. Kursen ger möjlighet att utveckla förmåga att skapa goda och stimulerande lärandemiljöer för läs- och skrivinlärning/utveckling.

Välkommen till distansstudier vid Högskolan i Borås

Det kan vara mycket information att hålla koll på för dig som läser kursen. Bland annat är det viktigt att du kommer ihåg att registrera dig på kursen för att behålla din plats. Som tur är så finns det också mycket stöd att få.

Kurskod

Kursens kurskod är CFKS1U och det är den benämning som används för schema, i betygssystemet och på lärplattformen.

Kursintroduktion

Välkomna till kursintroduktion torsdag 18 januari kl. 15.30 - 17 på zoom: zoom-länk till kursintroduktion

Innan kursintroduktionen gör du en kort presentation av dig själv här: Presentationspadlet. Du klickar bara på det gröna plustecknet, skriver ditt namn i överskriften, laddar upp en bild och skriver några rader om dig själv. När du är klar klickar du på ”publish” och alla kan få ta del av din presentation.

Zoom

Introduktionen och övriga kurstillfällen sker på distans via webbplattformen Zoom. För att kunna medverka på Zoom är det viktigt att du har fungerande högtalare och mikrofon. Zoom kan användas på dator, surfplatta och smarta mobiltelefoner. Information om hur du använder Zoom.

Lärplattformen Canvas

Senast en vecka innan kursstart får du tillgång till kusen i Canvas. Där kommer du att hitta mer information om kursen, kursens olika moment, länk till schema och länk till det lärarnas zoom-rum. I Canvas står beskrivning av examinationer samt hur du förbereder dig inför undervisning och eventuellt efterarbete efter undervisningstillfället.

Länk till Canvas (tillgång får du 1 vecka innan): Kursen i Canvas

Kronox (schema)

Kursen ges torsdagar ojämna veckor klockan 13.00-17.00. Kronox är högskolans schemasystem. Kursen är på distans och du läser kvartsfart (25%) under vårtermin 24 och hösttermin 24.

Länk till schema i Kronox.

Kursplan och litteraturlista

Kursplan med litteraturlista. Under första momentet i kursen kommer följande litteratur användas:

Nordgren, P. (2021). Språk i sikte - Barns interaktionsutveckling i relation till perception och kognition. Lund: Studentlitteratur. 21-34, 35-46, 83-98,111-122

Svensson, A-K. (2009). Barnet, språket och miljön. Från ord till mening- Lund: Studentlitteratur. pdf. s. 99-109 enl. kurslitteraturlistan 

Vi lärare ser fram emot en spännande och intressant kurs tillsammans med er. Genom aktiv medverkan i samtal och erfarenhetsutbyte kommer alla att lära av varandra och bidra till att göra kursen lärorik.

Varma hälsningar från kurslaget genom Marte Pettersson (kursansvarig)

Jag nås genom telefon 0735982136 eller mail marte.pettersson@hb.se

Kursinformation

Termin: Våren2024 Kurskod: CFKS1U Typ av kurs: Studietakt: Deltid 25% Studietid: Blandade tider Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-01-15 — 2025-01-19

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)