Plagiat

Akademierna har ansvar för att du som student är väl förtrogen med de regler och riktlinjer som finns i fråga om användning av textmaterial. Det är också ditt ansvar som student att sätta dig in i de regler som finns.

Skydd av upphovsrätten

Högskolan har från och med 1 februari 2009 avtal med textjämförelsesystemet Urkund.

Som hjälp för dig som inte tidigare har författat akademiska texter finns informationsbladet "En första hjälp för dig som ska författa akademiska texter" (pdf)

Du kan också få mer information från Nermina Aljic, handläggare för studenträttsliga frågor eller Petra Gustafsson, handläggare för studenträttsliga frågor.

Högskolan i Borås prioriterar arbetet med att förebygga och förhindra olika former av fusk. För både studenter och undervisande personal finns en webbsida, på svenska och engelska, tillgänglig via Canvas. Den ger all nödvändig information och länkar om akademiskt skrivande, referenshantering och disciplinära åtgärder vid fusk och plagiat.

Antiplagieringsguide (extern länk)

Se även Urkunds (Ouriginals) plagiathandbok (pdf) där det ges tips och råd till studenter. (Ägare till materialet: Ouriginal/Prio Infocenter AB www.ouriginal.com).