Ladok för studenter

Genom Ladok för studenter kan du

 • registrera dig på kurs
 • se dina registreringar
 • se dina studieresultat
 • skriva ut verifierbara studieintyg
 • se och ändra dina kontaktuppgifter
 • ansöka om examen
 • dela utfärdade bevis med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare) 

Logga in i Ladok för studenter. Du loggar in med ditt studentkonto och lösenord.

Uppgradera tillitsnivå på ditt studentkonto

Från 1 januari 2024 införs krav på bekräftad användaridentitet, så kallad AL2-behörighet, för inloggning i Ladok för studenter.

Visas "Uppgradera Tillitsnivå" i menyn i selfservice.hb.se, så behöver du uppgradera din tillitsnivå till AL2-behörighet. Finns inte menyvalet har du redan rätt tillitsnivå.

Så här gör du för att höja din tillitsnivå:

 • Gå till https://selfservice.hb.se 
 • Välj BankID och logga in
 • Välj Uppgradera tillitsnivå
 • Bocka i rutan och klicka på Uppgradera tillitsnivå
 • Du kommer nu att loggas ut
 • Gå tillbaka till https://selfservice.hb.se
 • Klicka på knappen för återställ lösenord
 • Under återställ lösenord, välj BankID och logga in
 • Skapa ett nytt lösenord
 • När ditt nya lösenord är satt är allt klart och du är uppgraderad till AL2-behörighet

Vid frågor eller support rörande tillitsnivå ta kontakt med it@hb.se

Dina person- och kontaktuppgifter

Offentliga uppgifter

Regelverk för Ladok

Hur du använder Ladok för studenter

Tidigare student

Support