Ladok för studenter

Genom Ladok för studenter kan du

  • se och ändra dina kontaktuppgifter
  • registrera dig på kurs
  • se dina registreringar
  • se dina studieresultat
  • skriva ut verifierbara studieintyg
  • ansöka om examen
  • dela utfärdade bevis med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare) 

Nedan finns 2 filmer med introduktion till Ladok för studenter samt ansökan om examensbevis i Ladok.

Dela information om examen

Informationen riktar sig till dig som har en utfärdad examen och vill dela information om din examen med någon (t.ex. en arbetsgivare).

Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen kan logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av information om din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren (t.ex. en arbetsgivare) att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Du delar din examen genom att:

  • Logga in i Ladok för studenter och gå till ”Examen och bevis”
  • Välj dela bevis
  • Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

Här loggar du in i Ladok för studenter. Du loggar in med din studentidentitet och lösenord.

Offentliga uppgifter

Högskolan i Borås är en statlig myndighet och gäller under offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla uppgifter i Ladok, vårt studiedokumentationssystem, likväl som i många av våra andra system är offentliga, d.v.s. vem som helst kan begära att ta del av uppgifterna utan att behöva uppge sitt syfte eller identifiera sig. I Ladok lagras all information kring dina studier inklusive personnummer, adress och andra kontaktuppgifter.

Vid problem eller supportärenden

Kontakta Studentexpeditionen när ärendet gäller tentamensanmälan och registreringsintyg.
Tfn: 033-435 45 50 (vardagar 10:00­–12:00)
E-post: studentexpeditionen@hb.se

Kontakta utbildningsadministratör på din akademi för övriga frågor.

Utbildning inom Textil, Teknik och Ekonomi
Telefon: 033-435 4011
E-post: a1@hb.se   

Utbildning inom Vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning 
Telefon: 033-435 4012
E-post: a2@hb.se 

Utbildning inom Bibliotek, information, pedagogik och IT
Telefon: 033-435 4013
E-post: a3@hb.se

Utbildning inom akademin för polisiärt arbete
Telefon: 033-435 4014
E-post: polisutbildning@hb.se