Ladok för studenter

Genom Ladok för studenter kan du

  • registrera dig på kurs
  • se dina registreringar
  • se dina studieresultat
  • skriva ut verifierbara studieintyg
  • se och ändra dina kontaktuppgifter
  • ansöka om examen
  • dela utfärdade bevis med valfri mottagare (t.ex. en arbetsgivare) 

Logga in i Ladok för studenter. Du loggar in med ditt studentkonto och lösenord.

Dina person- och kontaktuppgifter

Offentliga uppgifter

Regelverk för Ladok

Hur du använder Ladok för studenter

Tidigare student

Support