Ansök om stöd

Tänk på att du måste vara antagen och registrerad innan du ansöker om riktat pedagogiskt stöd.

  1. Ansökan om riktat pedagogiskt stöd görs via det administrativa systemet Nais.
  2. Du loggar in i Nais med ditt studentkonto.
  3. Ange Högskolan i Borås som lärosäte oavsett vilken av våra studieorter du studerar vid.
  4. Tänk på att bifoga din dokumentation (läs mer längre ner på webbsidan).
  5. Utifrån din ansökan görs en individuell bedömning och du får ett beslut/rekommendation om stöd, ett så kallat NAIS - besked. 

Logga in och ansök via Nais (extern länk).

Dokumentation om funktionsvariation

För att kunna ansöka om riktat pedagogiskt stöd måste du ha dokumentation som visar på vilken varaktig funktionsvariation du har.

Det krävs ingen särskild mall för dokumentationen men måste visa vem du är genom personnummer och namn.

Dokumentationen måste också innehålla vem som har gjort bedömningen av din funktionsvariation med namn och titel samt vilken organisation den personen tillhör.

Tänk på att ha dokumentationen i digitalt format då det måste bifogas ansökan.