Vi hjälper dig

Under din studietid kan du till exempel få stöd i form av språkpedagogiskt stöd, studie- och karriärvägledning, studenthälsa, IT- support, studieplanering samt särskilt pedagogiskt stöd om du har en funktionsvariation. Allt för att du ska få en bra och hållbar studietid och vara väl förberedd för arbetslivet eller fortsatta studier!

Varmt välkommen att kontakta oss för stöd och hjälp, och för att ta del av våra olika aktiviteter, föreläsningar och workshoppar!