Vi hjälper dig

Under din studietid kan du till exempel få stöd i form av språkpedagogiskt stöd, studie- och karriärvägledning, studenthälsa, IT- support, studieplanering och riktat pedagogiskt stöd om du har en funktionsnedsättning. Allt för att du ska få en bra och hållbar studietid och vara väl förberedd för arbetslivet eller fortsatta studier.