Bild på tyger i starka färger

Textilhögskolans alumnnätverk

Att vårda och bygga ditt kontaktnät kan vara fördelaktigt för din karriär, oavsett var du befinner dig yrkesmässigt. Ute i arbetslivet kan du dra nytta av dina gamla studiekamrater, både genom kunskapsutbyte men också genom branschnära samarbeten. Genom en fortsatt kontakt med dina kursare och lärare från din studietid kan du få nya perspektiv och utvecklas. Alumnnätverket är en bra arena för att hitta nya samarbetspartners och även ett sätt för kunskaps- och kompetensutveckling.

LinkedIn

Det finns flera olika alumngrupper på LinkedIn. Textilhögskolan har en generell grupp som alla alumner är välkomna att ansöka om medlemskap till. Det finns även en generell grupp för hela högskolan. Utöver det finns det också utbildningsspecifika grupper för dig som studerat på Textilhögskolan. Tänk på att det behöver synas på din profil på LinkedIn att du har läst vid högskolan för att din ansökan till att gå med i gruppen ska kunna accepteras.

Vill du ha hjälp med att skapa en alumngrupp för din utbildning? Skicka ett mejl till kommunikation@hb.se.

Mer information

Artikel i Metro "Kontaktnätet avgör om du får jobb" (extern länk)