Textilt provningslabb

Textilt provningslabb används inom utbildning och forskning för att utvärdera material och textila konstruktioner med hjälp av ett stort antal olika kvalitetstester. Även företag har möjlighet att komma till labbet i utbildningssyfte.

I labbet kan forskare verifiera egenskaper på prototyper som tas fram i olika forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att lära sig hur den textila provningsutrustningen fungerar vilket är en stor fördel när man kommer ut i arbetslivet.

Textilt provningslabb med dess breda utbud av provningsutrustning är svårt att hitta på så många fler platser i Sverige. De flesta kvalitetstester sker i dag i produktionsländerna, vilket ger en liten förståelse för vad resultaten faktiskt säger och betyder. Här får man möjlighet att testa, tolka och analysera resultat på plats. Det ger studenter och forskare en unik möjlighet att både lära sig mer om provningsteknik och att använda sig av utrustningen i sina projekt.

Resurser i labbet

Bland annat

  • Dragprovare
  • Martindale
  • Bundesmann
  • Gyrowash
  • Xenotest

Kontakt

Sofie Morsten, ansvarig labbtekniker