Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Färg & tryck tekniklabb

I det här labbet har man möjlighet att, i liten skala, ge textila material olika estetiska eller funktionella egenskaper. Det kan exempelvis vara genom färg, tryck, beläggningar, flamskydd och dimensionsstabilitet. Processerna kan alltså se väldigt olika ut beroende på om man fokuserar på textiliernas funktion eller utseende.

I labbet kan också prototyper tillverkas, vilket görs inom både forskning och utbildning på Textilhögskolan.

Labbet har och nyttjar alltifrån hantverksmässiga utrustningar, laboratorieutrustningar samt pilotanläggningar. Här kan processer och produkter utvecklas och ge en förståelse för hur egenskaper hos textilier skapas. Du får också möjlighet att testa, tolka och analysera resultat på plats.

Kontakt: