Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Vävtekniskt labb

Här finns möjlighet att väva med de flesta material i garnform som finns på marknaden, eller i de materiell som vi eller våra samarbetspartners utvecklar.

I labbet genomför Textilhögskolans studenter sina grundkurser i väveriteknik. Här får de kunskaper i hur man väver och konstruerar en väv i CAD – från att göra en skiss till att själva väva fram en färdig väv. Kalkylera materialåtgång och pris samt reflektera över varför den här konstruktionen valdes, med dess för- och nackdelar. I påbyggnadskurser och på avancerad nivå samt forskarnivå inom textildesign och textilteknik, lär de sig bland annat 3D vävning och att praktisera sina konstruktioner.

I labbet sker forskning, utveckling åt näringslivet samt andra institutioner, med en hållbarhetsfokusering på återvunna material och alternativa material. Även andra spännande saker sker i labbet, så som att låta material bli till olika former eller som matriser för skydd eller förstärkning, och olika former av ”minnesgarner” som kan påverkas att göra, ja precis det fantasin sätter gränser för.

Vad är unikt med labbet?

  • Att vi har en nästintill komplett uppsättning maskiner som studenter, forskare och näringsliv får tillgång till med hjälp av våra kunniga teknikers stora erfarenhet.

Visste du att

  • Att Textilhögskolan har sin start år 1866 i just jacquardvävning.

Kontakt

Fredrik Wennersten

Magnus Sirhed

Sebastian Axell

Hanna Lindholm

Anna-Karin Lindfors